User case: Midglas

Midglas is van origine een glasverzekeraar, een nichemarkt in de wereld van verzekeringen. Een trotse marktleider met hoge ambities.

Midglas Logo
Midglas • PAUWER Consultancy

Opdracht

Midglas heeft me gevraagd een Marketing- en Communicatiestrategie te schrijven en te implementeren. Vanuit mijn plan van aanpak heb ik via interne en externe interviews de juiste aandachtspunten boven water gehaald en deze gebruikt om tot de basis voor de strategie te komen. Ik heb hier de leiding en regie in genomen. Met de input hebben de missie, visie en kernwaarden een upgrade gekregen die rijmt met de ambitie van Midglas. Daarnaast heb ik het verhaal dat Midglas wil vertellen aan haar klanten en de buitenwereld vormgegeven. Hoe? Dat vind je in eerste instantie terug op de website www.midglas.nl.

Doelstellingen

 • Marketing- & Communicatie strategie
 • Merkbelofte
 • Missie/Visie/Kernwaarden

Resultaat

 • Duidelijke marketing- en communicatiedoelen en prioriteiten
 • Vernieuwd “verhaal-Midglas”
 • Herijkte en geladen kernwaarden
 • Uitgewerkt in alle communicatiemiddelen
 • Verbeterde website midglas.nl
 • Een tevreden klant!

Jurgen Quaars

Jurgen Quaars

algemeen directeur • Midglas

We hebben de laatste jaren veel geïnvesteerd in verbetering van de dienstverlening maar zijn er minder goed in onze relaties hierin mee te nemen. We hadden behoefte aan een marketing- en communicatiestrategie en hebben in Paul een perfecte partner gevonden. Paul is slagvaardig, resultaatgericht en ervaar hem als professionele sparringpartner die oog heeft voor details en stakeholders.

Meer user cases

PAUWER Consultancy

Dux Nova

Paul heeft Dux Nova geholpen met het formuleren van onze merkbelofte, door zich goed in te lezen / scherpe vragen te (blijven) stellen / zijn gevoel uit te spreken is er een stuk ontstaan wat de kern raakt en fijn leest! Paul komt zijn afspraken na en zorgt voor resultaat. Dit alles op een doortastende en pragmatische manier. Al met al een uitstekende invulling van deze marketing opdracht!

Jurgen Pauwels
eigenaar, Dux Nova
Interim PAUWER

Glow Clinic Breda

Paul heeft ons geholpen met de strategie voor de komende jaren. Op basis van onze financiële, marketing en sales prestaties is een analyse gedaan en hebben we gezamenlijk een actieplan voor 2020 opgesteld waar een verdubbeling van de omzet het doel is. Met een duidelijke prioriteitstelling is een vertaling gemaakt naar een maandelijkse content kalender die we volgen. Dit zijn we nu aan het implementeren.
Paul is scherp, analytisch en kan zich snel inlezen en inleven in ons bedrijf. Zijn aanpak is pragmatisch, meteen uitvoerbaar voor ons in de praktijk.

Kayo Hirano
Cosmetisch arts & eigenaar, Glow Clinic Breda
PAUWER your Project

Danone

Homecare, de verlenging van de zorg vanuit het ziekenhuis naar de patiënt thuis, is een belangrijk distributiekanaal voor Danone Specialized Nutrition. Het doel is om patiënten hier, wereldwijd, zo eenvoudig mogelijk mee in aanraking te laten komen. Ik heb Paul gevraagd om de vertaalslag te maken van ons route-to-market model naar een praktische, leesbare en aantrekkelijke guide.

Daniel Bink
Global Hospital & Homecare Lead, Danone

PAUWER jouw

Marketingstrategie

Marketingstrategie is het bepalen van de lange-termijnkoers van een organisatie of Strategic Business Unit (SBU) en focust zich op een goede afstemming tussen de organisatie en haar omgeving, oftewel een goede ‘marktfit’. Hiervoor dienen de externe omgeving en de eigen interne mogelijkheden van een organisatie geanalyseerd te worden. Daarna worden de doelstellingen en een strategie geformuleerd. Kernvragen zijn; Wat wil je bereiken? En; Hoe wil je daar komen? De lange-termijnkoers dient vervolgens ook vertaald te worden naar tactische of operationele korte-termijnbeslissingen.

Merkstrategie

Een merkstrategie is het beschrijven en actief uitvoeren van een beleid dat een bepaalde lading, kenmerken, voordelen, associaties en gevoelens verbindt aan een merk.

Branding

Branding is het vermelden van een merknaam, bedrijfsnaam of logo met als doel de bekendheid ervan te vergroten. Deze vorm van marketing is bedoeld om brand value op te bouwen en andere marketingactiviteiten te ondersteunen, is niet zozeer om het publiek aan te zetten tot actie. Branding is bouwen aan je eigen merk.

Key Account Management

Bij Key Account Management gaat het om de focus op de belangrijkste (potentiële) klanten en de inrichting van een team rondom deze klanten, een key accountteam. Het behoud ervan is cruciaal voor een bedrijf voor vandaag maar de ontwikkeling ervan voor de omzet van morgen of de toekomst.

Sales strategie

een sales of verkoopstrategie is de lange termijn doelstelling van je bedrijf om de markt met je product te benaderen. Dit gebeurt obv de Ansoff-matrix op basis van bestaande vs nieuwe producten op een bestaande vs nieuwe markt. De strategieën die hierdoor gedefinieerd worden zijn marktpenetratie, productontwikkeling, diversificatie en marktontwikkeling.

Sales of verkoopplan

in een verkoopplan staan de doelen die je met jouw bedrijf wil bereiken, welke verkoopstrategie hiervoor nodig is en een actieplan om deze doelen te realiseren. Maak dit verkoopplan zo concreet mogelijk: welke middelen of resources ga je hiervoor inzetten, wat ga je doen, hoe ga je het doen en wanneer ga je het doen.

Voorbeeld opzet salesplan:

 1. Management Samenvatting
 2. Inleiding
 3. Bedrijfsstrategie
 4. Verkoopdoelstellingen
 5. SWOT-analyse
 6. Sales strategie
 7. Organisatie
 8. Rapportage, Dashboards & Aansturing

Communicatiestrategie

De keuzes over met welke boodschap en met welke middelen met wie wordt gecommuniceerd en wanneer.

Merkbelofte

betekenisvolle merken hebben een unieke, krachtige en eenvoudige merkbelofte. Een belofte die ze maken naar zichzelf en naar de wereld. Eentje die kort en krachtig zegt waar ze voor staan. De belofte komt voort uit je merkpositionering: de plek die je wilt innemen in de wereld en in het hoofd van je doelgroep.

Scroll naar boven